הובלת תהליכים אסטרטגים ושינוי

ייעוץ וליווי אסטרטגי – בנית ארכיטקטורה של מפגשים ותהליכים לשינוי והתחדשות
במציאות דינמית על ארגונים ויחידות לזהות את השינוי- המגמות החיצוניות והפנימיות, להוביל אל העתיד. על הארגון לשאול את עצמו שאלות אמיצות, לתקשר את הנדרש להיעשות, להבין ממה צריך להיפרד. להתחדש  בצד לשמור על הנכסים הרלבנטיים.פיתוח יכולת להתגמש היא סם החיים של ארגונים החפצים לשרוד, להביא לערך ולצמוח.
החברה תציע לארגון, למנהלים וליחידות , מתודולוגיה של חשיבה אסטרטגית מקיפה, בסדרת פגישות המעוצבת יחד עם חברי ההנהלה והעובדים. גישתנו הייחודית היא להישען על ידע סמוי קיים, תוך מפגשי איתגור עם הסביבה החיצונית ומחזיקי העניין, ורתימת העובדים ליישום ולכיוונים החדשים

 

התהליכים  שנציע יכללו :

אבחון ארגוני מקיף
למידת הסביבה ומגמות מתחדשות תוך שילוב  חשיפה לידע, שותפים מהשדה ומחזיקי ענין
בנית חזון  וייעוד/בחינתם מחדש
פיתוח יעדים אסטרטגים
מיקוד התחומים בהם יש לצמצם פעילות
פיתוח תפיסת הפעלה הממוקדת כיווני התפתחות  והשתנות
מיקוד אסטרטגיה עסקית וארגונית
ליווי פיתוח  ופירוט היעדים עד לכתיבת תוכנית פעולה
פיתוח מנגנוני ניהול  ומנהיגות התומכים בשינוי , כולל עיצוב תרבות ארגונית הולמת
בנית תוכנית מעקב ארגונית וליווי ליישום השינוי
תחקיר והפקת לקחים על התהליך
בנוסף אנו מציעים תפיסה אסטרטגית להטמעת תהליכי שינוי, ניהול התנגדות לשינוי, גם אם אלו ניתנים על ידי דירקטוריון , או הנהלה במטות בחו"ל.

הובלת תהליכים אסטרטגים ושינוי

הובלת תהליכים אסטרטגים ושינוי

054-8123881