הקמת מערכות למידה ופיתוח תוכנית הדרכה לבכירים בארגונים – מאלף ועד תו

הקמת מערכות למידה ופיתוח תוכנית הדרכה לבכירים בארגונים – מאלף ועד תו

הקמת מערכות למידה ופיתוח תוכנית הדרכה לבכירים בארגונים – מאלף ועד תף

למידה היא אחת מהיכולות העוצמתיות שיש לנו כאנשים.  כיצד אנו בונים תהליכים של למידה והדרכה משמעותית במאה ה-21? כיצד אנו רואים את הפרט ואת הצוות, כיצד מאפשרים ללומדים מבוגרים ובכירים ,בעלי רוח ספקנית וביקורתית  לפתח מסוגלות, לרכוש ידע חדש ומיומנויות תוך חיבור לעולמם לנסיונם ולערכים שלהם?
כיצד נבנה קהילה שמעורבת בשיח וחשיבה על נושאים משמעותיים, ואשר משתמשת בידע שרכשה לעולם המעשה ולהשפעה. כיצד נדאג להעברת הלמידה לעולם המציאות העתידי של הלומדים?
כיצד בוחרים חומרים אשר יאפשרו מפגש עוצמתי של בנית משמעות, של ערעור הסכמות ההנחות והצפיות? כיצד נבנה תוכנית לימודים בה הלומדים גם ימצאו בהם מענה לתובנות ולמושגים משלהם, כיצד נבנה תרבות למידה בה יש סביבה דיאלוגית של התיעצות, קבלה ומתן ביקורת? אלו בעיות אוטנטיות ועמוקות נשזור בתוכינת הלימודים, איך נבנה סגל מלמדים אשר מעודד פלורליזם מחשבתי, שוני ודיאלוג, ואשר יזמין התבוננות מחודשת על תהליכים ויסיעו ללומדים לבצע חקירה פנימית?
באלו שיטות לימוד מתקדמות נבנה את כל אלו?
לחברתנו ניסיון של למעלה מ20 שנה בעיצוב מערכות למידה והדרכה במערכות מורכבות ומתקדמות ביותר.  תוך שימוש בידע עולמי המושתת על יסודות פיתוח בכירים ואנדרגוגיה ( לימוד מבוגרים), למידה קונסטרוקטיביסטית והנחיית קבוצות, נסיע לכם להשיג פתרונות אינטגרטיביים לשאלות אלו.

 

נסייע לכם ב:

פיתוח אסטרגיות לבנית מערכת הדרכה מתקדמת המתאימה לאתגרי המחר
פיתוח  מטרות, ראציונל, פרקי לימוד ויחידות לימוד.
פיתוח מושגי היסוד בהם תעסוק התוכנית
זיקוק חזון ומטרות התוכנית
פיתוח סגל הדרכה והוראה המוביל את ההשתנות על פי תפיסות של מנהיגות בכירה ולמוד מבוגרים
קידום תרבות למידה וקוד ערכי התומך את התהליך אל מול כלל מחזיקי העניין
פיתוח מנגנונים להובלה ולישום מכלול תהליכי הערכה ללומדים, לתוכניות ואל מול השטח
בניית רצף וראציונל לרציפות  התוכניות
פיתוח יחידות הלימוד
בנית תפיסת הכשרה בעידן של חדשנות ומורכבות ושילוביות
בנית תפיסה לפיתוח הלומדים ולהערכתם

054-8123881