פיתוח הנהלות

הנהלות הן אלו שמובילות את הארגון למשמעות, לתוצאות וליצירת ערך. אולם בעידן של מורכבות ושינויים, קיימים קולות שונים גם בהנהלה עצמה אשר יכולים לסתור ולהקשות על הובלת הארגון. הנהלה מגובשת יודעת לתקשר את היעדים לכלל חברי הארגון, לרתום את הכוחות בארגון, ולהבנות תהליכי עבודה אפקטיביים, משמעותיים ויעילים.
לעבוד יחד כצוות אינו דבר של מה בכך. הוא דורש תעצומות נפש, שילוב של הקשבה בצד אומץ לב לדבר על שונויות, שילוב של לכידות בצד עצמאות של כל פרט לממש את יעוד יחידתו. פיתוח הנהלה אינו תהליך של דינמיקה קבוצתית לשם השיח בלבד, אלא שדה של דיאלוג, ברור, הצפת מתחים והתארגנות ליציאה לדרך עם כוחות מחודשים.

 

בתהליך של פיתוח הנהלה נסייע לארגון:

לפתח תפיסת תפקיד הנהלה בחטיבה/בארגון
לזקק את הגדרות התפקיד והממשקים בין חברי ההנהלה
לפתח לכידות והבנת האחר
לשפר אפקטיביות ניהוליות ועבודת הסינרגיה בהנהלה, ולעודד את היכולת " לחבוש את הכובע המערכתי" מעבר לייצוג הסקטור
לזהות קונפליקטים מובנים
לגבש תהליכי עבודה מרכזיים
להבנות פורומים נכונים אשר יקדמו את  יעדי ההנהלה
להבנות תהליכי תקשורת פנים ארגוניים
להבנות תהליכים של למידה ארגונית

פיתוח הנהלות

054-8123881