פיתוח קודים אתיים בארגונים ועיצוב תרבות ארגונית

פיתוח מודעות ומנהיגות אתית מקצועית וארגונית הוכחו כקריטיים לא רק לדימוי החברה בציבור, אלא גם לחוסן ארגוני, לבחירות צרכניות ולתחושת גאווה  של כלל העובדים בהשתייכות לארגון.
גם , ואולי אף בעיקר במאה ה21 ,קיימת חשיבות לאחריות חברתית, ולהתנהלות אתית ומוסרית נאותה עם מצבים עמומים ובעלי פוטנציאל נפיץ. יותר ויותר עובדים, צרכנים  ולקוחות מדור הY שואלים שאלות על צדק, אתיקה, הוגנות, שקיפות ופתיחות. במקומות בהם חברות לא מצליחות להתנהל בצורה ראויה,  נמתח עליהם גל בקורת נוקב ומזיק ברשתות החברתיות ומעל דפי המדיה. נזקים אלו קשים לתיקון, ואולי ניתנים למניעה.
כיצד בונים חוסן ערכי בארגון? האם זה ניתן? כיצד מזהים את הסטנדרט החשוב באמת לארגון ולסביבתו, ומקפידים עליו? כיצד מחליטים מהו הרף הערכי של הארגון?
כיצד מתרגמים מילים גבוהות לעשייה ולעקרונות חשיבה וקבלת החלטות, כיצד יוצרים מנהיגות שלוקחת אחריות על הנושא שלא רק דרך סיסמאות?
לחברתנו ניסיון יוצא דופן לא רק בבנית קודים לארגונים, אלא גם לפרופסיות, ברענון קודים ובהטמעתם.
אנו נסייע לכם, תוך השענות על נסיון עשיר בארץ ובעולם, במגוון פלטפורמות שמאפשרות התפתחות אתית בארגון: מיצירת קודים חדשים במקומות שלא היו או שהיו בגדר תורה שבעל פה, עד לזיהוי שדרת הערכים הייחודית של כל פרופסיה ויחידה ויצירת דיאלוג מפרה בינהן, ובעיקר,  בנית עקרונות ופורומים ,וכמו גם תהליכי למידה ליישום הטמעה ותרגום האתיקה לעשייה ארגונית.

 

בעבודה נוביל לתפוקות הבאות:

זיקוק ערכי הליבה והנורמות של הארגון
זיהוי דילמות ערכיות מורכבות ומיפוי עקרונות לטיפול בהם
פיתוח מודעות ומנהיגות אתית מקצועית וארגונית
איתור נתיבי השתנות הכרחיים בקוד ובערכי הארגון לאור השתנות הסביבה והדרישות
יישום פלטפורמות לעשייה ארגונית כולל בנק דילמות: מאמרים, הפעלות, סימולציות, סרטונים וערכות הסברה, מוקד אתיקה, בעלי תפקידים הנושאים במשרות אתיקה כגון: ועדות, קצין אתיקה ראשי ועוד
תרגום פרקטי של ההטמעה והמדידה לתוכנית רב שנתית
פיתוח תהליך למידה והכשרה להטמעת תרבות אתית וערכית.

הקמת מערכות למידה ופיתוח תוכנית הדרכה לבכירים בארגונים – מאלף ועד תו

הקמת מערכות למידה ופיתוח תוכנית הדרכה לבכירים בארגונים – מאלף ועד תו

054-8123881