פרסומים

רביב ודינר-זיסק רבקה, ( 1988). למידה קונסטרוקטיביסטית: תיאוריה ונגזרות  מעשיות, הירחון למשאבי אנוש.

יעקב ואמירה רביב  ( 2003) אקדמיה צבאית לאומית-  סימן היכר לצבא מקצועי,  מערכות, גליון 390. עמ' 48-53.

עמוס ( אלוף) ואמירה רביב ( סא"ל) (2004) דילמות בהכשרת מנהיגות צבאית וצבורית במכללות הצבאיות. בתוך: באשי,י., בן פרץ, מ. ובוגנים ע.  ( עורכים) ,חינוך והכשרה, הסוכנות היהודית, המדור לחינוך ציוני-ספרית אלינר.

רביב אמירה (2004), תפיסת לימוד האתיקה הצבאית במכללות. מערכות, גליון 396, עמ 53-55.

Raviv, A. (2004).The Dilemmas of Combining Military and Academic    Studies- The Israeli Experience. The Baltic Defense Review, Volume 2/2004, pp. 7-13.

Raviv, A. (2004). Teaching Values for Military Professionals. In Micewski, E. & Annen, H (eds) Studies for Military Pedagogy, Military Science & Security Policy. Vol. 9, pp. 55-59.

Raviv, A. (2007).  Command as the Profession of Military Officers: Concepts, Components, Education and Training Principles. In Toiskallio, J.(ed)  Ethical Education in the Military: What, How and Why in the 21st Century? Helsinki, ACEI, pp. 87-99.

Poulkka, A.T. & Raviv, A. (2007) . Military Ethics Instruction- the educational Challenge of the Case-Study Method. Tiede Ja Ase (  The Finnish National Defense University Journal-Science & Weapon), N.65, 2007, pp. 345-362.

Raviv, A. (2013).  Military Ethics and Moral Dilemmas: Between “On the Job Learning” and Formal Education In Annen , H., Nakkas, C.& Makinen J. (Eds). Thinking  and Acting in Military Pedagogy .  Studies for Military Pedagogy, Military Science & Security Policy. Vol  12, pp. 97-108.

Raviv. , A. (2013). Developing Senior Leaders: challenges, Methodologies and Dilemmas,  In Annen , H., Nakkas, C.& Makinen J. (Eds). Studies for Military Pedagogy, Military Science & Security Policy. Vol  12, pp. 109-122.

054-8123881